За Духовното Развитие

Срещи със Свами Шивамурти Сарасвати

***

Какво подтиква хората към разбирането, че съществува нещо повече от материалното?

Болката, страданията в живота им. В определен момент те започват да се питат: Защо страдам? Защо страдам аз, а не другите? Защо става така?, и тогава умът започва да се опитва да открие защо.

Но хората не се трогват от чуждата болка напълно са безразлични към ближния си!

Може и така да е, но когато те самите започнат да страдат, тогава започват и да си задават въпроси. Лесно е да гледате как някой друг страда, но когато вие го усетите това вече е друго нещо. Това е едната причина. Другата е, че непрестанно се развиваме. Когато енергията у човека се покачи, под въздействието на естествения закон на развитието й той започва да действа от по-горни чакри. Така човек бива задължаван да си зададе тези въпроси за живота.

Ако например нивото на съзнание на един човек функционира от най-долната чакра, той се интересува най-вече от сигурността си. Иска да придобие повече материални блага, да има жена, къща, работа, много пари. Най-общо казано стреми се да бъде осигурен. Когато съзнанието му еволюира, той пак се стреми да придобие тези неща, но вече не за осигуреността си, а за удоволствие. Когато съзнанието му се развие още, пак иска да има тези неща, но едновременно с това се интересува и от силата и властта: да има контрол не само над себе си, но и върху други хора и други състояния. Това е ниво, при което в него се събужда един център и започва да се пита за смисъла на живота. Такива екзистенциални въпроси преди не са му идвали на ум. Затова, когато разказваме на някои хора за йога и духовността, ни питат: Защо се занимавате с това? Какъв е смисълът да мислите за съществуването, за душата? Тези въпроси никога не са достигали до съзнанието им, идват обаче в съзнанието на други хора, които са започнали да се питат за тези неща. А съзнанието по един естествен начин се издига много по-нагоре и от тази точка, за да навлезе в стадий, познат като разширено състояние на съзнанието. Това е състояние много по-различно от обичайното.

Съгласно закона за развитие, всички се движат в едно и също направление към духовното. Нямам предвид религиозна посока. Често е налице напълно погрешно разбиране на понятията духовно и религиозно. Така естественият закон на развитието, болката и страданието карат човек да се развива. Защото когато страдате, неизбежно в даден момент стигате до мисълта: Трябва да има някакъв изход. Не издържам повече. Животът не може да е такъв! И тогава започвате да търсите.

Кои фактори играят роля за достигането на нужната точка? Времето, което се отделя? Жертвите, които са необходими? Кои са те?

Зависи до какво състояние искате да стигнете. Ако искате да стигнете до истината, трябва да сте готови да жертвате всичко. Може да не ви бъде поискано да жертвате всичко, но трябва да сте готови и за това. Трябва да пречупите ума си по такъв начин, че нищо друго да не бъде по-важно за вас. Това не означава, че няма да можете да живеете в света. Може да сте женени, да имате деца, обществено положение. Трябва обаче да имате определена умствена непривързаност към всичко това. Умствената непривързаност съвсем не означава, че не се интересувате от другите около вас. Интересувате се, дори много повече, но едновременно с това започвате да разбирате, че всичко става съгласно един божествен план. И не е необходимо да го обяснявате интелектуално просто го знаете. Каквото и да става, започвате да предавате всичко в ръцете на Бога, или в ръцете на висшето съзнание, както искате го наречете.

В крайна сметка, доколко е необходима болката в духовния живот? Много пъти човек чувства, че понася повече, отколкото е необходимо.

При всички случаи чрез болката човек се развива по-бързо. Нямам предвид, разбира се, че трябва да станете мъченици или да говорите и да се гордеете с това как страдате, или пък да го разглеждате като начин да се освободите от задълженията си (както виждам много хора да се оправдават), а по-скоро да се отнасяте към болката като към пречистване. Като към възможност да придобиете осъзнаване за вътрешната си природа и да развиете смирение. Невъзможно е да се доближиш до духа, когато си горделив и високомерен егоист. Това е една стена, която трябва да преодолеете. Много хора не могат дори да говорят лесно в присъствието на светец или светица поради кармите си, поради нечистотата на умовете си, която им пречи. Не им пречи гуру кармите им пречат. Преди да може да говори в присъствието на Учител, човек трябва да е изгубил способността да причинява зло чрез думи. Тези неща се учат чрез болката, защото ако само ги прочетете от книга (а има много книги), не сте в състояние да промените съзнанието си. Болката обаче ще промени съзнанието ви и ще ви направи достатъчно възприемчиви.

Предопределени ли са отношенията ни един с друг?

До някаква степен това е предварително определено от самите вас. Имате обаче и свободна воля да изберете и да не използвате енергията си като отрицателна, а като положителна сила. Дори и ако кармата ви е приготвила някакъв план, вие трябва винаги да действате съгласно висшите си идеали, т. е. не сте абсолютно обвързани, имате и свободна воля. Съществува една програма в ума ви от миналото, която сега ви влияе и може да ви влияе и в бъдеще. Трябва обаче да излезете извън влиянието й, особено ако сте духовно търсещ човек.

Казвали сте, че всички сме били на това място и в това състояние и друг път. Кое е следващото ни развитие? Как можем да се развием по-бързо? Не съществува ли място, където можем да си починем? Дори и от другата страна ли винаги правим нещо?

Да, винаги правим нещо. Има обаче и почивка – времето между два живота. Там е мястото, където асимилираме, където учим. Точно тогава ви се показва какво сте правили така, както е трябвало, и какво сте правили така, както не е трябвало. Къде сте успели и къде не сте успели. Животът преминава пред вас като на филм вие го наблюдавате като трето лице, а едно друго същество ви посочва баланса по начин, по който да можете да го разберете. Къде сте успели и къде не сте успели, къде сте можели да бъдете по-добри, къде сте се оставили да ви контролира егото. Това е форма на опит целият ви живот продължава само няколко секунди. След това се запечатва и отива в колективното несъзнавано, където става част от материала, който ще състави личността ви в следващия живот телесна, умствена, емоционална, психична, душевна и т. н.

Свамиджи, как можем да сме сигурни, че съществува прераждане?

Не можете, освен ако нямате някаква опитност в това отношение. Всъщност няма значение дали вярвате в това, или не. В определен момент придобивате опит по време на медитация и вече го знаете.

Необходимо е отново и отново да се изправяме пред едни същи ситуации, докато се научим да реагираме правилно. Ситуации, свързани с характера, с личността, с хода на развитието ни. Това, което има значение за нашето развитие, е как се справяме с всяка ситуация, независимо от материалните условия около нас. Трябва да се справим с ограниченията на характера и личността ни. Постоянно попадаме в подобни ситуации, като накрая се научаваме да се справяме с тях по правилен начин. А щом научим един урок, можем на напреднем по-нататък.

Има една кратка история за това как Бог казал на едно малко момче: Не кради, не убивай и не лъжи. През целия си живот не прави тези три неща. Момчето пораснало и станало мъж. Крало и лъгало, но не отнело ничий живот. Остаряло и се върнало до същия момент отново било малко момче и Бог му казал: В този живот не кради, не лъжи и бъди вежлив с ближните си. Момчето било добро към ближните си и не крадяло, но лъжело. И така продължило. Във всеки живот то научавало по едно-две неща и постоянно се връщало към същите условия на обучение за живота. Защото всъщност това е всичко. Този свят не е нищо повече от една детска градина. Университетските равнища са някъде другаде!

Прераждането, разбира се, интересува много хора, но не е необходимо човек да го приема. Оставете го да дойде като преживяване. Всичко трябва да дойде като опитност. Нищо не приемайте лесно или просто така. Ако нещо дойде пред вас, преминете го като изпитание и ако действително почувствате нещо (ако звънне камбанка!) приемете го.

Ако имате съмнения обаче оставете го настрана за някой друг път. Има една много интересна книга, написана от американски лекар, в която става дума за почти 300 случая на хора, които временно са умирали. Никой от тях не е искал да се върне обратно в живота, никой от тях не е бил щастлив от това, че се е върнал. Те започвали да навлизат в астралното поле, но се връщали още преди да напреднат. Те имали преживявания със светлина и преминавали през тунел.

Откъде знаете всичко това за астралното поле и т.н.?

От опит, от медитацията. Това наистина е единственият начин. Можете, разбира се, да го прочетете в книги и да научите за опитностите на други хора. Никога обаче няма да сте напълно 100% сигурни, ако вие самите нямате опитност чрез медитация. А за да медитира, на човек му е нужен гуру. Започвате да работите с енергии, да навлизате в области на ума, където преди не сте влизали, и се нуждаете от някой, който да ви направлява. Става дума, разбира се, за напредналата медитация. В началото медитацията не е нищо повече, освен премахване на напрежението, премахване на страховете, безпокойствата и блокажите. Това е процес на очистване на ума.

Гуру ми е казал, че човек не трябва да говори за три неща. Едното е семейният ви произход, другото е имотното ви състояние и третото духовното ви развитие. Така или иначе, не е добре да говорите за него. Най добре е да посочите на хората начин, чрез който да подобрят здравето, концентрацията, паметта си каквото им е нужно, и да ги оставите сами да открият различните неща. Всеки човек трябва сам да преживее всичко. Знанието в йога никога не може да бъде обективно то непременно трябва да е субективно. А медитацията е един субективен опит, субективен начин на учене. Това е голямата разлика между източния и западния начин на мислене. Западните философи вярват, че човек може да открие истината чрез наблюдаване, изучаване и обективно анализиране. На Изток вярват, че така не може да се открие истината, а тя трябва да е плод на пряк субективен опит. По-добре е да изчакате и сами да откриете всичко това. Нека не ви занимават такива въпроси. Занимавайте се с живота и не губете дори минута от него. Чували ли сте стихотворението на Киплинг Ако? Накрая в него се казва:
Ако можеш да запълниш минутата бягаща с шейсет достойни секунди без нито една да изпуснеш на вятъра, твоя ще е земята и всичко в нея, и най-важното ще бъдеш ЧОВЕК, сине мой!

Вярвате ли, че е съществувала Райска градина?

Да, само че не е била градина с дървета и цветя, а състояние на съзнанието. Раят е състояние на съзнанието, едно духовно състояние. Това, което християнството нарича падение слизането на духа в материята, йога го нарича инволюция. Твърди се, че за да се извиси, човек трябва да мине по същия път, по който е пропаднал. Човекът е пропадал, спускайки се надолу по чакрите. Надолу е слязла Кундалини, която в йога е представяна като змия. Адам и Ева изяждат ябълка, което всъщност символизира желанието им да имат житейски опит. Според йогийското тълкувание на християнските понятия Рай и Ад, най-долната чакра (Муладхара) представлява Ада. Муладхара има за елемент земята и на това ниво човек е в състояние на непрекъснато безпокойство. Сахасрара символизира най-висшето състояние това на Небесното царство. Някога, преди падението си, човекът е пребивавал на нивото на Сахасрара или в подобно състояние на съзнанието. Енергията, която издига човека до Сахасрара, е Кундалини силата на змията. В древните текстове е записано, че човекът ще се издигне по начина, по който е пропаднал чрез силата на змията, енергията на Кундалини или Шакти. Историята в Библията е същата, но е формулирана по различен начин. Човекът трябва отново да събуди енергията, да я издигне през чакрите и да придобие пак първоначалното си състояние.

Някои теории казват, че човекът е плод на еволюцията, а други, че го е сътворил Бог. Какво е вашето мнение?

Ние не преподаваме всичките тези философии, преподаваме по скоро метод, техника, с която хората биха могли сами да открият истината. Преподаваме тантра, а тантра не се занимава толкова с философски понятия и интелектуални аргументи. Неин предмет са техниките, с които хората биха могли да стигнат до свое разбиране и своя преценка за нещата.

Според йога, Сътворението реално ли е или не? Защо някои мъдреци казват едно, а други друго?

Ние сме длъжни да твърдим, че светът е реалност. Можете да чуете един и същи йогин да казва, че светът е творение на ума и че светът е реалност. Този свят е проявление на реалността. Живеем в състояние на съзнанието, за което светът е реалност, т. е. нямаме друг избор, освен да го приемем за реален. Само когато човек излезе извън границите на ума, идва другото осъзнаване. Това обаче важи за много малко хора. Така че докато се намираме в състояние на съзнанието, в което виждаме света като реалност, трябва и да подхождаме към него като към реалност. И двете са правилни. Зависи от каква гледна точка разглеждате всяко твърдение.

Кой е методът за постигането на просветление и разбиране на всичко това?

Човек трябва да започне много просто и много бавно. Първо с телесните неща. Да настрои и да хармонизира ендокринната система, защото ако тази система не е балансирана, имаме много телесни и психологически проблеми. Трябва да се хармонизира както симпатиковата, така и парасимпатиковата нервна система. Да се предизвика промяна в ритмите на мозъка от бета на алфа, на тета, на делта. За да се постигне това и още много други неща, е необходимо да практикувате определени физически пози, различни дихателни техники, релаксация и медитация. Започвате много бавно и колкото повече напредвате, толкова вътрешно се чувствате по-добре. Усещате радост. В началото това идва много епизодично, но с течение на времето става все по-постоянно състояние на съзнанието ви.
Трябва да разберете, че съществуват по-добри състояния на съзнанието от това, в което сте в момента. Толкова много сте свикнали с напрежението, стреса, гнева и ревността, че вече ги считате за естествено състояние. Не е естествено, напротив неестествено е. Тези състояния водят началото си от неравновесието в жлезите и нервната система, от напреженията и страховете, скрити в подсъзнателните и несъзнаваните слоеве на ума. Всичко това трябва да се уравновеси и хармонизира чрез упражнения, дишане, релаксация и медитация.

Как се променя схващането за егото с напредването в духовното развитие?

Егото е това нещо вътре във вас, с което се отъждествявате поради незнание. Не се отъждествявате с реалното си Аз, а с въображаемото. Отъждествяваме се с тялото. Мислим си: Аз съм актьор, и виждаме, че сме много красиви, докато сме на 17, но когато станем на 30 и започнем да придобиваме бръчки и бели коси изпадаме в депресии. Започваме да недоволстваме от живота, защото сме се отъждествили с тялото, което вече не е толкова красиво. Това е погрешно отъждествяване и произлиза от егото. Много известни хора страдат от това. Отъждествяват се с физическото си тяло, с физическото си проявление. Това е отъждествяване с егото на физическо ниво.

Живеем в това състояние на заблуда, мислейки че сме това тяло. Възможно ли е обаче това тяло, което е било различно преди 20 години, което е било различно преди 10 години, което е било различно и вчера, и днес, и което ще е различно утре, да е неизменната реалност вътре в нас?

Обърнете внимание и на петте си сетива. И те постоянно се променят. Нима ние сме сетивата си? И не само това можете да наблюдавате тялото. Кой е този, който наблюдава? Мислим си, че е умът. За определен период от живота си живеете с впечатлението, че умът ви е този, който наблюдава тялото, но внезапно идва ден, в който откривате, че наблюдавате ума. Какво е това? Обърквате се. Идентичността ви се обръща на 180 градуса. В процеса на развитие виждате, че умът ви е изпълнен с изключително красиви стремежи, но и с ужасяващи импулси. Вътре в ума си виждате и доброто, и злото. Това е умът. Разбирате, че и при другите хора е същото, но вече знаете, че това са само умовете им, а не са те самите. Опитайте се в процеса на развитие да установите какво точно е това, което наблюдава. Това са етапите, при които стигате до медитацията. За да напредвате, вече се нуждаете от медитация. Не е възможно да схванете с разума си кой наблюдава ума, трябва да имате преживяване. И тогава животът ви се променя. Никога вече няма да сте такъв, какъвто сте били. Тогава виждате, че в света не съществува добро и зло, както вярват повечето хора. Всичко е така, както трябва да бъде. Всичко се развива. Някои неща изглеждат лоши, други изглеждат добри, в зависимост от етапа на развитие на всеки човек.

Какво имате предвид когато говорите за умствено програмиране?

Това е много важен въпрос. Можете да прочетете книгата Медитации от тантрите на Парамахамсаджи. Умственото програмиране има връзка със съдържанието на подсъзнателния и несъзнателния ум, с впечатленията и опитностите, които сме имали в миналото. Ако едно дете израсне в среда, в която бащата вярва, че най-важното нещо в живота е успешната кариера и дори посочва на детето как да се отъждествява с агресивността си, това може да окаже силно влияние върху умственото му програмиране. Умът на малкото дете е като пластелин можете да го моделирате както си искате. Идеите на бащата влизат в ума му и когато порасне, то смята, че трябва винаги да успява. Ако претърпи неуспех в следването си, чувства голямо напрежение, защото вярва, че е длъжно винаги да успява това е целта му в живота. Ако претърпи неуспех във връзката си с някое момиче, пак чувства вътре в себе си голямо напрежение и това се повтаря при всеки случай на неуспех. Това напрежение създава всички останали житейски проблеми. Не мога да намеря нито един проблем, който да няма корени в някакво напрежение, независимо дали е в тялото, в ума или в емоциите.

Един човек, когото познавам, имаше проблем, директно предизвикан от програмирането на ума му в детството. Бащата в този случай не казал, а направил нещо. Когато детето било на две годинки и половина, играейки си с него, бащата го взел и го хвърлил във водата. Всички можем да направим това, знаейки, че можем да спасим детето, че не съществува опасност. Детето обаче не го знае. Това потапяне във водата предизвикало в него ужасен шок, придружен от страховито усещане за тъмнина. Бащата, разбира се, го взел на ръце и скоро всички, включително и малкото дете, забравили за случката. Забравил я съзнателният ум. Подсъзнателният обаче я е регистрирал, защото той записва всичко като на магнетофон. Вече като възрастен човек, той имаше подчертан страх както от морето, така и от тъмнината. Накрая по някакъв начин научил за йога и дойде в ашрама. Практикува техники за депрограмиране, за да извлече от ума си семената на онази случка. И когато накрая го постигна, той се освободи от страховете си както по отношение на водата, така и на тъмнината. Що се отнася до тъмнината, имаше такава фобия, че всяка вечер изпадаше в паника да не би да изгасят лампите в ашрама. Един ден, както медитираше, внезапно видя като видение онази случка в морето и оттогава психичните му проблеми изчезнаха.

Понеже децата нямат егото на възрастните, човек може да направи чудеса с тях, ако те започнат да практикуват йога около седемгодишна възраст. Преди нашата епоха всички гении са изглеждали като грешки на природата. Никой не е знаел как да събуди гениалността в едно дете. В йога има подходящи техники, чрез които могат да се развият енергийните центрове на детето. Не прекалено рано и по правилен начин.

Развитието му трябва да е систематично, за да придобива не само сили, но и нужното формиране на характера, за да може с благоразумие да управлява способностите, които ще се събудят в него.

Намираме се пред еволюционен завой. Днешните деца и техните деца ще функционират на много по-високи енергийни честоти от предишните поколения. Парамахамса Сатянанда е казал, че в рамките на 60 години много деца ще се раждат със събудена Кундалини.

Ако четем книгите на други учители, съществува ли вероятност накрая да се объркаме?

От духовна гледна точка човек трябва да следва ученията само на един Учител и да му има доверие. Не поради това, че другите не казват истината, разбира се, а понеже истински ще се объркате, ако слушате много Учители. Някои хора четат Библията, Корана, Рамаяна, Гита, Заратустра, Дон Хуан и могат да видят едно и също послание във всяка една от тях, докато други са в състояние само да се объркат. Ако установите, че сте от втория тип хора, тогава е по-добре да не четете много. Ограничете се в едно направление, докато успеете да разширите осъзнаването си. Ако сте чели Корана, знаете, че и в него се говори за раждането на Христос, за Мария, Йосиф и бягството им в Египет.

По колко начина можем да повлияем на чакрите?

Съществуват два начина за пробуждане на чакрите. Единият е с различните техники на йога, тантра и други подобни системи. С тях се упражнява натиск, стимулиране на енергията, така че да се увеличи честотата на вибрацията й. Тези техники уравновесяват отрицателната и положителната енергия (протичащи съответно в каналите Ида и Пингала) и в резултат на това се пробужда една трета енергия –  духовна, която се издига по гръбначния стълб, като преминава през чакрите. Другият начин е, като се опитате да повлияете на поведението си. Да вземем за пример критикуването. Не е нужно някой да ни го казва (защото вътрешно си го знаем), че критикуването е отрицателно действие и губене на време. Въпреки това всички го правим, защото критикувайки другите, освобождаваме насъбралото се в нас напрежение. Когато нивото ни на осъзнаване се издигне до Анахата чакра, тази тенденция се преустановява. Ако осъзнаването ни е на по-ниско ниво в Манипура или Свадхищана, съзнаваме, че не бива да критикуваме, но изкушението е огромно и го правим. Ако послушаме малкото гласче вътре в нас, което казва: “Изчакай малко, нека да премине”, и не попаднем в клопката, пробуждаме някоя следваща чакра. Започваме да функционираме на по-висша честота. Това се постига постепенно. За да е бърз напредъкът ви обаче, трябва да съчетаете вътрешния метод на поведението с външния на техниките. Когато искат да прекарат тунел в планината, строителите започват да копаят и от двете страни едновременно, защото ако започнат само от едната страна, ще им отнеме много повече време.

Кундалини веднъж завинаги ли се събужда?

За съжаление, не винаги. Ако се събуди до трета чакра, може да изпадне в дълбок сън. Когато обаче се пробуди в трета чакра, тогава вече остава събудена, стабилизира се там и развитието ви напредва много по-бързо.