Раджа йога – Свами Кришнананда

  •  Тук ще намерите лекции на Свами Кришнананда, изесени върху йога сутрите на Патанджали, между март – август 1976 г. Патанджали йога сутрите са учебник за умствен контрол, медитация и умствена дисциплина.

 

  • Хармония с основната природа на нещата  Harmoniya
  • Неделимостта на всички неща  Nedelimost
  • Себеконтролът   Sebekontrol
  • Защитните механизми на ума   Zashtitnite mehanizmi