Релаксация

Релаксацията – изкуство и наука

 

релаксация

Освобождаването на тялото и ума от напрежение, отпускане, почивка след голямо натоварване – това са кратки определения в речника на думата релаксация. В жизнения цикъл на всички същества за това служи сънят. Но в днешното напрегнато и забързано ежедневие за повечето хора сънят не е достатъчен за възстановяване на силите, тъй като дори и на сън те са умствено активни и се опитват да разрешават проблемите си. Сутрин те стават все така уморени и това състояние са запазва през целия ден. Налице е един порочен кръг – те отново лягат да спят с натрупания от деня стрес, който се добавя към неосвободеното напрежение от предишните непълноценни нощи.

Затова на съвременният човек са нужни освен сън и техники, с които ефективно да се избави от стреса, притесненията и тревогите.

Йога счита, че първопричината за умственото и физическо напрежение се крие в неправилната нагласа към другите и околната среда. Нашият начин на мислене не е в хармония със заобикалящата ни среда. Това води до конфликт на интереси между нас и другите хора.

Йога и съвременната психо­логия, изброяват три основни вида напрежение, отговор­ни за всички страдания в сегашния ни живот. Чрез система­тично практикуване на техники за релаксация и медитация, тези три вида напре­жение могат постепенно да бъдат облекчени.

Мускулното напрежение е свързано с тялото, нервна­та система и хормоналния дисбаланс. То лесно се премах­ва чрез дълбоко физическо отпускане, което се постига чрез практиките на йога – йога нидра, дълбока физическа релаксация и отпускане.

Емоционалното напрежение, което произлиза от раз­личните двойки противоположности, като любов/омра­за, печалба/загуба, успех/провал, щастие/нещастие, е по-трудно за преодоляване. Така е, защото не сме способни да изразяваме емоциите си свободно и открито. Често пъ­ти отказваме да ги разпознаем, така че те остават потис­нати и получаващото се в резултат напрежение пуска ко­рени все по-надълбоко. Това напрежение не може да се освободи чрез обикновен сън или почивка. Нужни са ни методи като йога нидра и хридаякаша дхарана, чрез които може да се успокои цялостно емоционалната сфера на ума.

Умственото напрежение е резултат от прекомерна ум­ствена активност. Умът е вихър от фантазии, смущения и люшкания. Преживяванията от целия ни живот се регис­трират в нашето съзнание и се натрупват в умственото тяло. От време на време те експлодират и повлияват на физическото тяло, ума, поведението и реакциите. Когато сме тъжни, разгневени или раздразнени, често отдаваме това състояние на ума на някаква повърхностна причи­на. Но дълбоката причина за ненормалното поведение на човек лежи в натрупаните на умствено ниво напрежения. Чрез медитативните практики всеки от нас може да  се потопи дълбоко в сферата на подсъзнанието, като по този начин освободи и намали умственото напрежение и установи хармония във всички аспекти на своето същество.

Преди някой да навлезе в етапа на истинската медитация, трябва да може да се концентрира, а преди да може да се концентрира, трябва да може да релаксира. А преди да може да релаксира, трябва да балансира нервната си система.

Затова йога програмата се планира така, че да включва първо техники за равновесие на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система и предизвикване на дълбока релаксация. Когато релаксацията става по-дълбока, умът става по-ясен и и тогава можем да се концентрираме върху каквото пожелаем. След като развием достатъчно дълго умението си да се концентрираме без усилие, спонтанно настъпва момента на медитация.

Има различни техники за релаксация. Общото между тях е, че водят до дълбоко мускулно, емоционално и умствено отпускане. Различията са в начина, последователността и методите за отпускане.