Пранаяма

Произход на думата – пранаяма:

Състои се от два корена: прана и аяма. Прана означава жизнена сила, дъх. Аяма означава разширяване, удължаване.

Пранаяма се превежда като удължаване (разширяване) на потока на прана и постигане на здраво тяло и ум чрез овладяване и насочване на прана в енергиините канали – надиси. Освен това в Йога сутрите Патанджали  определя пранаяма като средство за постигане на по-високи състояния на съзнание.

Пранаяма – дихателни практики

Праната е виталната енергия, съдържаща се навсякъде в природата и благодарение на която съществуваме. Пранаяма са дихателни практики, които увеличават количеството на прана в човешкото тяло. Съществуват няколко вида дихателни практики:

  • балансиращи
  • енергетизиращи
  • загряващи
  • успокояващи
  • охлаждащи

Практикуването на пранаяма повишава капацитета на дишане, подобрява жизнените функции на целия организъм и води до балансиране на нервната система и подобряване работата на мозъка.

Пет главни прани

Pranamayakosha

В енергийното тяло – пранамаякоша, функционират 5 основни прани, които са отговорни за работата на различни органи и системи. Те са:

  • Прана
  • Апана
  • Самана
  • Удана
  • Вяна

Практикуването на пранаяма води до балансиране на дейността на тези прани и осигурява постоянно захранване с жизнена енергия на тялото и ума.