Мудри и бандхи

мудри

Произход на думата МУДРА

Мудра е санскритска дума и се състои от корена муднаслада и корена друизвличам.

Превежда се като жест, печат, пряк път.

 

Мудрите като финна практика

Мудрите са специфични положения на ръцете, тялото или очите,  които са в състояние да представят образно определени състояния или процеси, извършващи се в нашето съзнание. И обратно – определените положения също могат да доведат до определени състояния на съзнанието. Мудрите са свързани с висши центрове в главния мозък и с изпълнението им те се стимулират.

Мудрите повлияват настроението, нагласата и възприятието и с това предизвикват промени на финно ниво в психиката, емоциите, ума и потока на прана.

В традицията на йога има много древни текстове, в които се споменават мудрите, но истинското учение за тях се е предавало от гуру на ученик.

Днес мудрите се прилагат както с духовна цел за задълбочаване на осъзнаването и концентрацията и пробуждане на чакрите, така и с терапевтична цел за подпомагане и засилване на оздравителните процеси в тялото и ума.

Произход на думата БАНДХА

На санскрит думата бандха означава – заключвам, задържам.

Бандхите са физически заключвания в определена област на тялото с цел да се задържи или пренасочи потока на прана към сушумна нади за целите на духовното пробуждане.

Бандхите като висша йогийска практика

В практиките на йога мудрите и бандхите се разглеждат и комбинират заедно. Изучаването и овладяването на бандхите трябва да става последователно и след това да се комбинират с асани, мудри и пранаяма, което превръща йогийската практика в цялостна и завършена. Включването на бандхи в практиката се съобразява със здравословното състояние на практикуващия.