Медитация

Meditatio“ е латинска дума и означава „размишление в състояние на вглъбяване“.

На санскрит не съществува такава дума.

В „Йога сутрите“ на Патанджали се използва думата „Sangyama“. Тя включва: Дхарана, Дхяна и Самадхи.

Медитацията е едновремено процес и състояние.

Практикуваме медитативни техники, чрез които преминаваме през процес на фокусирано и дълбоко осъзнаване и този процес ни води към  преживяване на медитативно състояние – отвъд думите и сетивата.

Медитацията върви ръка за ръка с релаксацията, тъй като спокойният ум е предпоставка за нея.

Има различни форми на медитация – пасивна – статична и активна – в движение,  в ежедневната дейност, напяване на мантри.

Свами Сатянанда казва, че: „когато постигнем самореализация, пасивната медитация става излишна. На този етап човек напълно е потопен във вътрешния си духовен свят, без това да променя външната му ангажираност. Такъв човек живее едновремено в духовното и материалното измерение без конфликти. Това е състоянието на непрекъсната, спонтанна и активна медитация.“ вижте цялата статия тук:  Медитация

Важни аспекти на медитативните практики:

Осъзнаване – насочено внимание към различните процеси и обекти – в тялото, ума, дъха.

Свидетелско начало – развиване на позицията на свидетел, наблюдател на случващото се в тялото и ума без да бъдем въвлечени в него.

Пратияхара – отдръване на ума от сетивата.

Концентрация – релаксирано и еднонасочено състояние на ума.

Пречистване – от емоционални и ментални модели, които ограничават разширяването на осъзнаването.

Регулярност в практиката – акумулира ефекта от медитативните техники.

 

Вижте тук презентацията: Въведение в медитацията