Какво е Йога ?

Йога може да допринесе както за подобряване на здравето – на физически, умствен и емоционален план, така може да донесе и радост във вашите сърца и домове.

Радвате ли се на щастлив и хармоничен живот?

Заредени ли сте с ентусиазъм в ежедневните си дейности?

Когато трудните обстоятелства в живота се опитат да ви пречупят, издигате ли се над тях с хладен ум и спокойна увереност?

Ако не, опитайте ЙОГА.

   Свами Сатянанда Сарасвати

 Баланс и хармония

Йога означава “съюз, единение” – равновесие между тялото, ума и духа. Йога е една от най-древните философски системи на Индия, която се занимава преди всичко с практичните аспекти на съществуването. Поради това тя се счита за най-древната наука за живота, насочена едновременно към тялото, ума и духа. Древните йоги са притежавали задълбочени познания за същността на човешката природа, за това какво е нужно на човека, за да живее в хармония със себе си и с околния свят. Те гледали на физическото тяло като на средство за придвижване, направлявано от ума и смятали, че душата на човека е неговата истинска същност, а действието, емоциите и интелекта си представяли като трите движещи сили на тялото. За да бъде възможно цялостно развитие, тези три сили трябва да бъдат в равновесие. На основата на  концепцията за взаимовръзката между тялото, ума и духа, те създават уникален метод за  поддържане на това равновесие, съчетаващ в себе си всички необходими за физическото здраве движения с техники за дишане и медитация, осигуряващи душевен мир.