Здраве, хармония и мир

Swami Niranjan
Свами Ниранджан

Какво е определението за съвършенния човек? Какво означава то, когато различни просветлени същества ни говорят, че можем да станем просветлени?

Отговорът на този въпрос няма да намерим в никоя философия, система от вяра или религия, но ако вие се обърнете към собствения си живот, ще намерите отговор, започвайки от момента, когато сте били заченати. Съюзът между родителите ви е бил не само физически, но също така и емоционален. Дълбоката любов и екстаз са били изпитани и семето на тялото е било посято, когато и двете сили, мъжът и жената, са изпитали единство. Това е нашата първоначална карма1, първоначална самскара2 или  впечатление. По-късно може да сме били заблудени, но първото впечатление в този живот е впечатлението за единение, радост, любов и близост. Ако този опит може да бъде възстановен, тогава просветлението изгрява и то е не само духовно, но и на ума и тялото.

След като семето на живота е посадено в утробата на майката, Шакти3 –  съзидателна сила става отговорна за растежа на семето в човешкото тяло. Когато Шакти е чиста, хармонична и с посока, това осигурява напред във времето добри впечатления, самскари и отношения, които помагат на човека  да бъде здрав, в хармония и мир със себе си и другите. Здравето е физическо, хармонията е умствена, мирът е духовен. Ето определение за съвършенния човек – здраво тяло, хармоничен ум, душа изпълнена с мир.

Ще разгледаме тези три аспекта.

Йогийско разбиране за здравето

От йогическа перспектива физическото здраве е управление на различни физиологически състояния, които възникват или под формата на обикновени болести, или като болести застрашаващи живота. Целта на Йога е в поддържането на здраве, а не в премахването или лечението на проблеми, както и  в управлението на тези състояния . В края на краищата нашето тяло е подчинено на изменящите се условия, изменящо се здраве, изменяща се окръжаваща среда и то реагира на тези промени или положително, или отрицателно.

Ако вашето тяло реагира положително на промените в диетата или замърсяванията на околната среда, вие ще си кажете: „Аз имам много силна имунна система и нищо не ме застрашава. Аз се чувствам здрав, силен и щастлив.” Но ако тялото започне да реагира отрицателно на промените, тогава може да възникнат проблеми с дишането, със сърцето или други признаци, които ние оценяваме като болест.

Нашата цел се състои в това – да преобразуваме отрицателните отговори на тялото в положителни. Затова този процес не означава лечение  на болестта или премахване на причините за нея, а правилно управление на физиологическите състояния. Вие може да страдате от болест, която застрашава живота ви, но ако умеете да управлявате състоянието по подходящия начин, тогава тя няма да остане като болест застрашаваща живота ви, защото ще може да я преодолеете.

Петте тела

Друг фактор, който разглеждаме тук е, че дори болестта да се явява физическа, то ние сме изградени от пет различни тела, които съществуват заедно. Тъй както йогурта и маслото се съдържат в млякото, но не могат да бъдат забелязани, докато млякото не се избие, по същият начин нашето тяло има различни начини на проявление. Според системата на Йога проявеното физическо тяло е извстно като аннамая коша4, и вътре в него се намира пранамая коша5 – енергийното ни измерение. Вътре в пранамая коша се съдържа маномая коша6 – умственото измерение, в него пък се съдържа вигиянамая коша7 – измерението на трансцеденталният ум и в него се съдържа анадамая коша8 –  тялото на блаженството.

И така, когато вие работите с физическото тяло, вие също така променяте жизнеността, ума, психиката и тялото на блаженството. Физическото изменение води до промени, които засягат всички ваши тела и завършват в духовното ви измерение. Методите на Йога, на които ние учим хората, помагат не само физически, но и умствено и духовно. По този начин  Йога се явява терапия, която води към здраве на външен план и хармония в умствен план. Тази хармония на ума е най-критичния фактор в живота ни.

Вълните в океана на ума

Мислите, желанията, чувствата и емоциите  – това са вълните на повърхността на океана на ума. Те са вритти9, те не са ума. Умът е чиста енергия, а вритти са вълните по повърхността му, които взаимодействат с окръжаващата среда и хората в нея.

Преживяванията на ума зависят от  ситуациите, в които се оказваме и влиянието на окръжаващата среда. В Йога ние казваме, че хората сме тези, които създаваме окръщаващата ни среда, без значение дали желаем или не желаем това. Но все пак, след като ние я създаваме, значи че ние желаем това. В случаите, когато преживяванията в ума нарушават естественото му състояние на хармония, в него настъпва безпорядък и конфликти. Тази дисхармония трябва да се управлява защото тя ще доведе до снижение на умствените способности и сили.

Когато сме смутени, ние разбираме, че мъдростта ни не работи, но когато умът е ясен, тогава разбираме, че умът е много мощен и силен.  Когато сме в конфликт разбираме, че знанията ни не ни осигуряват решения и тогава започваме да ги търсим. Когато имаме ясен ум  решенията ще се появят спонтанно и не е нужно да ги търсим където и да е.

Тези състояния на затъмненост и яснота, конфликти и решения, невежество и мъдрост представляват вътрешни изражения на ума, които не са свързани с никакви вритти или външни влияния. Те са свързани със състояния на дисхармония, която е предимно вътрешна, произтичаща от дълбоките впечатления, карми и инстинкти, вкоренени в подсъзнателния ум.

Да загубя кожата

Умственият процес трябва да бъде погледнат от йогиска перспектива, за да можем да намерим подходящи обяснения за нашите преживявания. Йога казва, че когато вие медитирате, е необходимо да намерите източника на вритти, връщайки се към първоначалната точка на тези външни изражения. Вземете например практиката Антар Мауна10. В тази практика ние наблюдаваме мислите и опитваме да видим идеята, отношението, емоционалното съдържание зад тях. Това прилича на очистване на глава лук. Лукът има много пластове и ако вие сваляте слой след слой от него няма да остане нищо. В центъра няма никакво семе, само пласт над пласт.

Точно по същия начин в ума има много пластове и може да кажем, че една мисъл е един пласт в ума.Свалйаки слой след слой, ще откриете, че няма нищо. Чувството е лук. Вярата е лук. Емоцията е лук. Привързаността е лук. Лукът играе много важна роля в духовния живот. В практиката Антар Мауна очиствате лука на мислите, в практиката Антар Даршан11  вие очиствате лука на емоциите. Чрез тези техники вие навлизате в наблюдаването на съдържанието на всяко умствено изражение, осъзнавате връзката му с преходните симпатии и антипатии и правите заключение  – има ли в това някаква хармония. В мига, в който откриете хармонията, вие се установявате в нея. Вие имате като покритие кожата – отстранете я.

Постигане на хармония и мир

Това, което съществува, в крайна сметка се оказва нищо, но това „нищо” се явява като състояние на хармония, равновесие, мир и баланс. Когато „нищото” се превърне в „нещо” се появява колебание, врити. Представете си права линия или плоска равнина – това е хармония. Но ако на тази линия се появи движение, вълни, пътуващи от единия към другия край, то това е дисхармония, вритти на ума, негови модификации и модели. От момента на нашето раждане до момента на нашата смърт ние непрекъснато се колебаем, понякога се издигаме нагоре, понякога се спускаме надолу. Ние често говорим, че това е закона на живота и не може да бъде променено.  Но то може да бъде променено, ако вие успеете да намерите правата линия. Тази хармония се достига чрез медитация.

Медитацията е процес, но в същото време тя е и състояние. Медитацията е система от практики, но в същото време е и преживяване. Тя е процес, чрез който успокояваме ума, но също така и система, която вие следвате за да погълнете ума. Тя е състояние на спокойствие и преживяване на хармония – това е резултата. Необходимо е да осъзнаем потребността от медитация в живота ни, защото в мига, в който достигнем правата линия – хармонията, физическото и духовното измерение се срещат заедно с умственото измерение и това е – духовна опитност. Това е мир – шанти12.

Първата самскара

Нашата тема е семето – първото впечатление от любовта, съюза и екстаза, което се явява нашата отправна точка. По-късно, в хода на живота ни, под влияние на окръжаващата среда – социална, семейна и културна, ние сме склонни да загубим разбирането за първата самскара. Когато това разбиране е загубено, тялото става зависимо от болестите, а болестта води към разпад, а разпада води към смърт.

В древните традиции има важно поверие, че ако вие можете да управлявате болестта, вие можете да управлявате и разпада, което всъщност е вечната младост. Под вечна младост не се разбира, че ще останете завинаги на 16 години. Тя означава, че вашето тяло не е подчинено на разрухата и болестите. Вие стареете, но жизнената енергия, оджас13, не е загубена. Даже на сто годишна възраст способностите, силата и качествата на вашето тяло остават същите, както и на шестнадесетгодишния юноша. Това е вярване и ако поразмислим над него, може да признаем, че е изпълнимо. Защо то може да се случи? Поради причините разгледани току-що: вследствие на постигнатото физическо здраве, умствена хармония и душевен мир, на разбирането за вътрешна чистота, която се явява – любов, екстаз и съюз.

Когато от философска гледна точка  говорим, че целта на Йога е единство, съюз между индивидуалното съзнание и по-висшето съзнание, това означава, че разбираме първия опит. Това означава също така, че разбираме и границата, защото този първи опит прониква навсякъде и влияе на целия ни живот. Нужно е само да изчистите слоевете на лука – практикувайки асани, пранаяма и медитация.  Крия Йога и Кундали Йога могат да ви помогнат да ускорите този процес на изчистване на лука, но в действителност – асаните, пранаяма и медитацията – са трите важни метода, чрез които разбираме нашата природа.

Асана, пранаяма и медитация

Асаните не са просто механични действия. Нужно е да се добави и компонента на осъзнаване и да го задълбочите докато изпълнявате асаните.  Само тогава ще можете да разберете какво всъщност са асаните. Осъзнаването, когато то се задълбочава, ни води към по-финните слоеве на прана, а след това и към още по-финните слоеве на ума. Ако може да практикувате комплексна програма от асани, пранаяма и медитация, вие ще откриете, че тези три метода могат да ви предложат много. Концентрацията, осъзнаването и разхлабването са неотменна част от асаните и когато вие можете  да слеете тези три аспекта при изпълнението им, вие ще придобиете опит, който ще ви отведе близо до реалността, която се опитваме да създадем.

Същото е и с пранаяма. Счита се, че пранаяма активизира енергията прана и за тази цел ние използваме диханието. Дишането и праната са свързани на дълбоко ниво и можем да кажем, че те са вплетени едно в друго.  Не може да отделите дишането от праната, както и въздуха от праната. Въпреки, че не съществува разделение помежду им, все пак съществуват различия. Диханието е свързано с кислорада и въглеродния двуокис, въздухът е пълен с кислород и въглероден двуокис, но прана е свободна от тези две неща. Тя е само енергия, която се поглъща от тялото. Когато сте в състояние да се съгласувате с тази Прана Шакти, вие може да управлявате различните физиологични и психологични конфликти.

Защо хиляди хора днес практикуват Йога? Защо толкова много хора се интересуват от практиката на Прана Видия14?  Защото искат да настроят и съгласуват своята прана, защото разбират, че прана играе изключително важна роля в управлението на физиологичното и психологичното им състояние. Само когато прана е активизирана, пътят към по-дълбокия ум става ясен и чист и медитацията разбира се се случва в по-дълбокия ум. Затова е необходимо да следваме програма, която включва асани, пранаяма и медитация.

Австралия, 1999 г.

Речник

1 – Карма – закон за причината и следствието, действие, движещите сили на индивида

2 – Самскара – впечатление, белег в ума, оставящ отпечатък за минали преживявания

3 – Шакти – силата на съзнанието и духовната еволюция, източникът на проявения свят и  на неговата активност

 4 – Аннамая коша – физическата обвивка, физическото тяло

5 – Пранамая коша – енергийната обвивка, енергийното тяло

6 – Маномая коша – мисловната обвивка, умственото тяло, осъзнаване на умствените и емоционалните процеси

7 – Вигиянамая коша – астралното тяло, психическите и казуалните измерения

8 – Анандамая коша – тялото на блаженството, осъзнаването е хомогенно

9 – Вритти – колебания, модификации на ума, мисловни конструкции

10 – Антар Мауна – буквално „вътрешна тишина”, практика за оттегляне на сетивата

11 – Антар Даршан – вътрешно виждане, интуиция, практика за развиване на интуитивното възприятие

 12 – Шанти – мир, хармония

13 – Оджас – енергийния резервоар в тялото

14 – Прана Видия – наука за прана, жизнената енергия, йога метод за управление на психическата енергия