Думите на свами Шивамурти Сарасвати

  „Дълбоките преживявания не се предават с думи, а в безмълвие.“ „Ако вземете съзнателно решение, че ще се приспособите към дадена ситуация, никога няма да се почувствате използвани.“ „Вашата еволюция трябва да е в полза на хората,  с които живеете.“ „Когато докоснете сърцето на някого, това включва определени отговорности към него.“ ∞