Думите на свами Шивамурти Сарасвати

Swami Sivamurti

 

„Дълбоките преживявания не се предават с думи, а в безмълвие.“

„Ако вземете съзнателно решение, че ще се приспособите към дадена ситуация, никога няма да се почувствате използвани.“

„Вашата еволюция трябва да е в полза на хората,  с които живеете.“

„Когато докоснете сърцето на някого, това включва определени отговорности към него.“