Трансформиране на личността и изграждане на характера

Swami Niranjan

Свами Ниранджан

Ние сме склонни да се идентифицираме по-скоро със слабите страни, отколкото със силните страни на характера си. Това провокира силата на отрицанието „не искам” и дава сила на „няма да направя това”, „не мога да направя това”, вместо да утвърди мисълта „аз ще направя това”. Ние трябва да намалим слабите и ограничаващите черти на нашата личност и да развием позитивните и творческите страни. Йога е това, което ще ви стимулира към промяна и ще ви води.

Практикуването на йога и опознаването на себе си прилича на влизане в голяма тъмна стая, в която включваш  светлините една по една. Хората искат мигновенно да се променят. Йога не е за такива хора. Тя е за хора, които са търпеливи и с намерение да се трудят упорито, за да преодолеят своите ограничения.

Човешкият ум трябва да преживее промяната и трансформацията на свързването с духа….. По-важно е да бъдеш „фермер” вместо да бъдеш „войн”: Култивирайте положителни качества като сила, любов, състрадание, служене и пречистване и така ще развиете духовен живот.

Йогийската философия за живота

Животът се състои от моменти на щастие, радост и благословия. Ако вие „улавяте” моментите, то живота ви ще бъде пълноценен. Ако вие виждате живота като борба, то той ще бъде такъв.

Не бягайте от болката и страданието. Те създават баланса. Изживявайте достатъчно щастливи моменти за да бъдете доволни, достатъчно изпитания, които ще ви правят силни, достатъчно битки за да съхраните човешкото в себе си, достатъчно вяра за да продължите напред.

Животът е процес на приемане, приспособяване и настройване и през него трябва да се върви с високо вдигната глава. Най-щастливите хора не притежават непременно най- доброто от всичко, но умеят да извличат най-доброто от това, което срещнат на пътя си.

Пейте, танцувайте, живейте, обичайте, смейте се!

Какво всъщност е ПРОСВЕТЛЕНИЕТО? Когато нашето желание за щастие расте, то и стремежът ни за материални придобивки също расте и това създава неустойчивост и води до дисхармония. ПРОСВЕТЛЕНИЕТО е резултат на хармочната и уравновесена индивидуалност. Не възприемайте идеята, че просветлението е цел.  То е само съпътсващ ефект от развиването на личността и воденето на балансиран и хармоничен живот. Превърнете Йога в начин на живот, а не просто практика. Йога не представлява бягство от живота, при което седим със затворени очи, а по-скоро е впускане в живота с широко разтворени обятия, готови да приемем радостта и да разбираме себе си и другите.