Приложима ли е йога при децата?

От Свами Сатянанда Сарасвати

1

Всички ние сме деца. Ние сме създали децата по наше подобие. Но те растат по свой начин. Ние се стремим да видим у тях разцъфването на красиво цвете.

В миналото хората мислеха,  че йога е необходима само на възрастните. Децата не са практикували йога през вековете. Хората са вярвали, че йога е мистична или окултна практика, някаква магия или преследване на нещо невидимо. Следователно, деца не са били допускани до йога практиките.

След като мислих за научните причини децата да бъдат въведени в практикуването на йога, аз проведох много експерименти с деца, за да видя как йога влияе на детското тяло, ум и характер. Стигнах до заключението, че йога играе важна роля в структурата и развитието на детските тела и умове и че децата трябва да бъдат запознати с йога.

Една от причините, поради които йога трябва да бъде включена в образователната система, е за да се подържа здравето на епифизната жлеза. По този начин се осигурява баланс между психическата и емоционалната личност на детето. Освен това децата не възприемат благоприятно обучението в класна стая. Там те реагират под влиянието на принуда и страх. Единствената им цел е да си вземат изпитите.

В системата на йога обаче, образованието се осъществява в процес на предаване/трансмисия, непосредствено предаване на знания чрез активно участие и на учителя и на децата/. Децата са физически много чувствителни и те реагират много по-добре на предаденото им под формата на знание-игра, отколкото под формата на принуда. Възможността им да попиват е невероятна. Не е необходимо да се обясняват на децата всички академични детайли. Природата ги е дарила с необходимото количество интуиция, за да знаят кое е добро и кое е лошо. Но за съжаление, тази естествена дарба бива постепенно унищожавана от модерните методи на преподаване. Така че, за да учим децата, е необходимо да помним важността на трансмисията.

Енергийни схеми

Когато детето расте, то трябва да се приспособява към много неща. Понякога енергийните схеми в тялото са в дисхармония поради физиологични или биологични причини. Има вероятност симпатиковата и парасимпатиковата нервна система да не са в хармония. Практикуването на йога може да промени човешкия характер, като влияе на ендокринната система. Асаните като цяло и концентрацията в частност подържат здравето на епифизата, която уравновесява емоциите и умствените дейности, създавайки необходимия хормонален баланс.Децата са подвижни енергийни модели . Не е достатъчно да ги храним или да пълним главите им с книжно знание. Храната е необходима, за да работи тялото. Пълненето на мозъците им с аритеметика и геометрия е необходимо, за да ги направим професори, администратори, лекари или адвокати. Но в същото време вие трябва да контролирате хиляди и хиляди енергийни потоци, които текат през тялото им и подържат структурата на тяхното съществуване.Самодисциплина

Когато детето достигне 20 годишна възраст, метаболизмът малко се забавя. По това време е необходима система за дисциплина. Самодисциплината не е институционална, религиозна или обществена дисциплина. Дисциплината означава да знаем какво трябва да направим и какво не трябва. Във физическото тяло е заложен принципа на баланс и хармония. Ако знете тайната на това как да създадете хармония между енергийните схеми в тялото, то вие ще можете да създадете идеята за дисциплина у детето.

Дисциплината е израз на пълна хармония между тялото и ума. Дисциплината не се състои в това да учим децата на евангелието. Наложената дисциплина и моралност са първите неща, които човечеството трябва да остави зад себе си и да забрави при възпитанието на децата. Възрастните винаги мислят, че притежават много мъдрост и че е техен дълг да научат децата кое е правилно. Може би децата  знаят по-добре от нас кое е правилно и кое не, а ние да грешим? Има разлика между тях и нас. Те не могат да ни разберат и ние не можем да ги разберем. Срещал съм големи трудности с млади ученици – аз мисля по моя си начин, а те мислят по техния. Но разликата е там, че аз разбирам това. Ето защо децата трябва да се дисциплинират чрез индиректни методи и тази дисциплина се постига с практикуването на определени асани/пози/  и пранаяма/дихателни техники/.

Как да развием гениалността?

Най-големият проблем при децата е, че те се опитват толкова много да имат първокласна памет, да са първи в училище, а всъщност не успяват да го постигнат. Какво ограничава капацитета им? Ограничението идва от мозъчните връзки, които функционират непълно. Ако разделим целия мозък на десет части, в нормалния мозък само една част функционира и се справя с ежедневието. Останилите девет части на мозъка са все още безмълвни.

Необходимо е да развием тези тихи участъци в ума ако искаме да изразим гениалността  в нас. Геният у децата трябва да бъде изразен, но не всеки знае как да развие тези им заложби. За да постигнем това трябва да създадем последователен процес, който да разбуди неизползваните части в мозъка. Тези области са латентните източници на енергия – там за заключени образованието, ерудицията, осъзнаването –  един напълно компютъризиран процес.

За да събудим умението да възприемат, децата трябва да практикуват медитация. Всяко усещане има съвършено различенo разположение щом навлезе в мозъка. Ние всички знаем, че мозъкът притежава архетипи. В йога те се наричат янтри и мандали. Всеки може да приучи себе си да долавя тези неща  чрез звук или чрез вътрешна визуализация. Ако можете да развиете усещането за символите и речта, които вече съществуват в мозъка, тогава можете да задвижите космическия компютър. Детето може да стане господар на хиляди способности, натрупани в мозъка, като развие силата на възприятието и изведе тази съкровищница в частта на съзнателно управление.

Тренирането на структурната основа на мозъка означава дисциплина. Ако не можете да дисциплинирате енергийните потоци на вашия мозък, не бихте могли да увеличите способностите си за възприятие, дори ако възприемете продиктувана от някоя религия дисциплина. Трябва да увеличите капацитета за възприятие и осъзнаване на вашите деца по научни методи. И все пак, не е необходимо да принуждавате децата си да практикуват йога. Ако децата знаеха, че йога е метод за разширяването на техните възприятия и осъзнаване, за развитие на тяхната личност, те биха били първите, които ще пожелаят  да се занимават с йога.

Мисията на детето

Всеки човек трябва да знае какво трябва да направи в живота си. Децата са принудени да следват начина на мислене на възрастните, но това е погрешно. Всеки един е роден с разлини вродени умения. На някой им е писано да са интелектуалци, на други – политици. Има толкова много способности, които могат да бъдат развити. Знаят ли родителите какви са скритите заложби на децата им или децата ги знаят сами? Например, ако не бях решил по какъв път да поема между двайсет и трийсет годишната си възраст, може би щях да проваля живота си.

Талантливият и способен човек е не този, който  успява навсякъде и във всичко, а е този, който се реализира в индивидуалното поприще, за което той е избран или предназначен. Кой трябва да вземе решение за мисията на детето? Това е пълна мистерия, най-големият въпрос. Тук не става въпрос за професия – професор или доктор – защото това е различна материя, за която получаваме специфично образование. Говоря за по-висше измерение на образованието, което да ни учи какво трябва да направим, което да ни показва какъв ще бъде изразът на нашето съществуванe и как най-добре можем да го реализираме.

В наши дни има много млади хора, които плават в тъмнина като кораб без рул. Това не е защото нещо в обществото не е наред или защото на младите хора им липсва дисциплина. Те се лутат, защото не са намерили основата на своето съществуване. Ако можете да дадете тази основа, тази отправна точка на своите деца, то вие сте им дали най-доброто образование.

Хармонията в детската общност зависи от цялото ни общество. Ние трябва да им разкрием практиките на йога по един постепенен и последователен начин не само чрез обществените институции: училища и други образователни институции, но и в йога училища. Да се преподава йога на деца е най-лесното от всички занимания. Всъщност децата са нашите учители, а ние сме техните ученици. Казваме че детето е баща на човека. По същия начин ученикът е гуру на учителя.

По цял свят повечето хора имат деца и тези деца ще са добрите и лошите граждани на утрешния ден. Ако техните личности не са цялостни, такава ще бъде и структурата на нашето общество. Дали ще е в политика, обществени събития или голяма война, днешните деца ще управляват. Ако искате научни изследователи и политици, децата са на разположение. Нека да създадем продукти от най-високо качество като учим децата си на йога.

Ако се даде възможност на децата да се развиват духовно едновременно с получаване на образованието си, те ще се справят по-добре като възрастни защото няма да имат никакви грешни настройки. Умовете им няма да са промити и ще са като свежи цветя. Съдбата на целия свят зависи от малките деца. Децата, на които преподаваме днес, ще формират културата ни утре. Ние сме минали по реда си, нека сега помогнем на децата да разберат тайните на себепознанието и мистериите на живота.

Превод: Елена Чардаклийска

***