Послание на Свами Ниранджан за 2012 г.

Swami Niranjanananda…..

  • В писанията е казано, че човек, който не познава литературата, музиката и изкуствата е като животно без опашка. Познаването на литературата ни помага да разгърнем интелекта, познаването на музиката ни помага да отворим сърцето, а познаването на изкуствата да обогатим характера и поведението си. Това са трите области, където трябва да се съсредоточим, за да бъдем добри човешки същества.

  • Човек  не е нужно да се стреми да бъде съвършен, защото това е възможност, която се дава на малцина, да се родят съвършени, но ние определено можем да се опитаме да станем добри хора. Да се свържем с добротата в живота е кулминацията на човешките усилия. Когато се свързваме с позитивната, извисяваща и вдъхноваваща страна на живота ние се свързваме с доволството, радостта и мира.     

  • В крайна сметка ние сме отговорни за нашето собствено щастие. Никой друг не може да ни даде щастие. За да  постигнем щастие, ние трябва да работим на нивата на главата, сърцето и ръцете – интелекта, чувствата и действието. Знанието е качеството на главата. Мекотата на емоциите и чувствата, състраданието,  са качествата на сърцето. Подходящото поведение и действие, според изискванията на ситуацията и обстоятелствата, е израз на човешкия характер и поведение. Постигането на тези три нива ни прави щастливи, здрави и мъдри. Така че с настъпването на Новата година, нека знаем, че сме отговорни за нашето собствено щастие.
  •  Когато сме млади,  чувстваме, че светът е наш и  можем да направим  всичко, което пожелаем. Пораствайки по малко, добиваме зрялост, социализираме се и развиваме сила и тогава човек трябва да използва тези силни страни, за да подобри живота и околната среда.
  • Болката е част от живота, но да бъде човек роб на болка не е част от живота. Когато сме роби на нашето страдание, се идентифицираме със слабите си страни  и ограниченията си,  с думи като “не мога”, но когато се идентифицираме със силните си страни, с думи като “мога”,  тогава добротата, мъдростта и силата на волята се комбинират, за да станат по-доминиращи в нас от болката, превръщайки я в безплодно семе.
  • Нека стремежът ни през Новата година да бъде с решимост да разширим хоризонтите на интелекта, емоциите и действието.
  • С  пожелания за добро, ОМ и Прем
  • Свами Ниранджанананда