Интегрална йога – комплексният подход

Lotos 5

Йога разглежда човека като единство между тялото, ума и духа. За да бъде човек здрав е необходимо да се поддържа равновесие между физическото, умственото и душевното състояние. Именно това предлагат практиките на йога. Когато системата от практики е подбрана така, че включва компоненти от различните клонове на йога и е съобразена с индивидуалните особености и потребности на човека, тогава говорим за интегрален подход и интегрална йога.

Защо съществуват различни видове йога?

Личността е многопластова и многоизмерна. Всеки от нас възприема света по различен начин и взаимодейства с другите и света около себе си според измерението /аспекта/, в което в момента се намира съзнанието и идентифицирането му. Това разбиране е предизвикало създаването на различни клонове в йога – гияна, раджа, бхакти, кундалини, хатха, и др., всеки със свой специфичен набор от техники.

За да открием и разбудим своя непроявен потенциал, ние трябва да разберем различните измерения на своята личност чрез изучаване на различните видове йога и да се насочим към практики, които да спомогнат за изразяването му.

Интегралният подход в йога е правилно съчетаване на практики от различни клонове, за да развием всички свои аспекти – от най-външния до най-вътрешния.

Подходящи практкики за различните типове личност:
  • Динамична / действена личност – подходящи са практиките на хатха йога: контрол върху прана, пречистване на надите, балансиране на Ида и Пингала, карма йога: всяко действие извършвано чрез осъзнаване/, динамична медитация, равнява се на трансформация.
  • Рационална личност, водеща е умствената дейност – подходяща е гияна йога: развиване и разширяване на осъзнаването до постигане на връзката между интелекта и интуицията.
  • Емоционална личност – подходяща е бхакти йога /йога на 21-ви век/, за развиване на емоционална интелигентност – позитивно изразяване на емоциите и духовна интелигентност.
  • Личност с психични способности – подходящи са раджа йога, кундалини йога, крия йога, мантра йога: за постигане на контрол  и управление на ниво съзнание, подсъзнание и несъзнателен ум.
В основата на всички видове йога стои развитието на:
  • Осъзнатост – позицията на наблюдател;
  • Дисциплина – способност да контролираме склонността на ума към разсейване и да осъзнаем своята истинска същност;
  • Последователност и редовност.