Цени и карти

  • Цени за зала и онлайн през ZOOM:
    • карта за 6 посещения 40 лв.
    • карта за 3 посещения 20 лв.
    • карта за 10 посещения 60 лв.
    • единично посещение 8 лв.