Цени и карти

  • Цени за зала и онлайн /Смолян/:
    • карта за 6 посещения 40 лв.
    • карта за 3 посещения 20 лв.
    • карта за 10 посещения 60 лв.
    • единично посещение 8 лв
  • Цени за зала и онлайн /Пловдив/: – информирайте се от инструктора по йога