Новини

Здраве, хармония и мир

Добавена  статия от Свами Ниранджан в „Статии и вдъхновения“ http://www.yogamudita.com/?page_id=82

Новини

Сатиянанда йога симпозиум 2008

Свами Ниранджанананда Сарасвати в София

На 30 и 31 май 2008 г. в НДК – София се проведе семинар на тема „Йога – метод за пробуждане на вътрешния потенциал“ с участието на Свами Ниранджанананда Сарасвати – за повече информация http://www.yoga2008.org/