Йога и Аюрведа

Йога и Аюрведа са науки – сестри, които са се развивали заедно и взаимно са си влияли през цялата си история. Те са древни учения за живота и тяхното практикуване в Индия датира от хилядолетия. Те се споменават в най-древните ръкописи на човечеството – Ведите и Упанишадите.

Йога – наука за единението на индивидуалното с космическото съзнание. Тя дава ключа към духовното развитие, което във ведическия смисъл е придобиване на знание за нашата истинска природа.

Аюрведа – от санскрит „ауи“ означава „живот“, а „веда“ означава „знание“, т.е. Аюрведа означава наука /знание/ за живота. Тя е най-древната медицинска система на човечеството, насочена към избавление от болестите на тялото и ума и постигане на телесно и психическо благополучие.

Заедно Йога и Аюрведа образуват една цялостна система за самоконтрол и самоусъвършенстване, която може да преобрази нашето съществуване от телесното до най-дълбокото духовно равнище, като ни дари с жизненост и творчески сили на всички нива.

Според аюрведичното учение всеки човек има четири биологични и духовни инстинкта:

  • – религиозен инстинкт

  • – финансов инстинкт

  • – инстинкт за възпроизводство на рода

  • – стремеж към свобода

Балансираното добро здраве е предпоставка за осъществяването на тези инстинкти.

Аюрведа помага на здравия да запази своето здраве, а на болния да си го възвърне. Когато всички енергии в тялото се приведат в равновесие, болестта и процесите на физическо увреждане могат да бъдат значително намалени.

Способността на човека за самолечение е основна концепция в Аюрведа.

Използвана литература:
Храненето на 21 век, Професор д-р Гхош, Интервю Прес, 2005 г.
Йога и Аюрведа, Дейвид Фроли, издателство ЛИК, 2001 г.