Аюрведа

  • Йога и Аюрведа са науки – сестри, които са се развивали заедно и взаимно са си влияли през цялата си история. Те са древни учения за живота и тяхното практикуване в Индия датира от хилядолетия. Те се споменават в най-древните ръкописи на човечеството – Ведите и Упанишадите.
  • Йога означава “съюз, единение” – наука за равновесието между тялото, ума и духа. Тя дава ключа към духовното развитие, чрез придобиване на знание за нашата истинска природа.
  • Аюрведа – означава “знание за живота” – наука за поддържане на телесно и умствено благополучие и избавление от болестите. Тя е най-древната медицинска система на човечеството.
  • Заедно Йога и Аюрведа образуват една цялостна система за самоконтрол и самоусъвършенстване, която може да преобрази нашето съществуване, като ни дари с жизненост и творчески сили на всички нива.

йога и аюрведа

Йога и Аюрведа

Човекът и петте елемента

Тест за определяне на индивидуалната конституция

Аюрведична конституция – подходящи практики

Хранене

Йогийско схващане за храната

Шестте вкуса

Аюрведична кухня

Цветове и форми според дошите

Есен – аюрведични съвети