Удължаваме ваканцията :)

 

На 10 април 2018г. няма да има практики в студиото. 

Моля, проверявайте предварително графика за следващите дни.

……. от 11 април /сряда/ 2018г. продължаваме по стандартен график.